ప్రముఖ నగరాలు, ప్రదేశాలు – మారుపేర్లు

ప్రపంచంఆఫ్రికాచీకటి ఖండంహోయాంగ్ హోచైనా దు:ఖదాయనిఈజిప్టునైలు నది వరప్రసాదంరోమ్సిటీ ఆఫ్ సెవెన్ హిల్స్న్యూయార్క్ఆకాశ సౌధముల నగరముఆక్స్‌ఫర్డ్సిటీ ఆఫ్ డ్రీమింగ్ స్సైర్స్శాన్‌ఫ్రాన్సిస్కోసిటీ ఆఫ్ గోల్డెన్ గేట్వాషింగ్టన్సిటీ ఆఫ్ మాగ్నిఫిసెంట్ డిస్టెన్సెస్బెల్జియంకాక్‌పెట్ ఆఫ్ యూరఫ్క్వీటోసిటీ ఆఫ్ ఎటర్నల్ స్ప్రింగ్ఐర్లాండ్ఎమరాల్డ్ ద్వీపమురోమ్ఎటర్నల్ సిటీన్యూయార్క్ఎంఫైర్ సిటీ, బిగ్ యాపిల్లాసా…

Continue Readingప్రముఖ నగరాలు, ప్రదేశాలు – మారుపేర్లు