జూలై -23. లోకమాన్య- “బాలగంగాధర తిలక్” జయంతి.

బాలగంగాధర తిలక్ బాలగంగాధర తిలక్ लोकमान्य टिळक జననం 23 జూలై 1856 రత్నగిరి, బొంబాయి రాష్ట్రం,బ్రిటిష్ ఇండియా మరణం ఆగష్టు 1, 1920 (వయసు 64) ముంబై, బ్రిటిష్ ఇండియా (ప్రస్తుతం భారతదేశము) జాతీయత భారతీయుడు జాతి మరాఠీ ప్రజలు సంస్థ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్…

Continue Reading
Close Menu