GDS TO POSTMAN / MTS EXAM KEY HELD ON 30-04-2023

2012 నుండి పోస్టల్ డిపార్టుమెంటు లో జరిగే పోస్ట్ మ్యాన్ /ఎం.టి.ఎస్ / పోస్టల్ అసిస్టెంట్ పరీక్షలకు కోచింగ్ ఇస్తున్న ఏకైక అకాడమి వి వి అకాడమి.

పరీక్ష అయిన వెంటనే పరీక్ష  యొక్క  కీ ని విడుదల చేసే దమ్మున్న అకాడమి.

30/04/2023 న జరిగిన జి.డి.ఎస్ నుండి ఎం.టి.ఎస్ / పోస్ట్ మ్యాన్ / మెయిల్ గార్డ్ పరీక్ష కీ.

 

This is Not Official Key CLICK BELOW LINKS

View Question Paper with Key

PAPER-2

Comments

comments