[:en]AP  Police SI General Studies prelims previous questions 4[:]

 • Post author:
 • Post published:November 11, 2019
 • Post category:Notifications
 • Post last modified:November 11, 2019

[:en]

AP  Police SI General Studies prelims previous questions

AP  Police SI General Studies prelims previous questions
AP  Police SI General Studies prelims previous questions

/30
30
Created on By V V Academy

General Studies - 4

AP  Police SI General Studies prelims previous 30 questions

1 / 30

The following person is not a member in the Drafting Committee of the Constituent Assembly of India.

భారత రాజ్యాంగ పరిషత్ ముసాయిదా సంఘంలో సభ్యుడు కానివారు?

2 / 30

Which among the following dynasties of the south, was primarily responsible for the fall of the Chalukyas ?

దక్షిణాదిలోని క్రింది రాజవంశాలలో ఏది ప్రధానంగా చాళుక్యుల పతనానికి కారణమైంది?

3 / 30

Identify the wrong statement with regard to Rajya Sabha.

రాజ్యసభకు సంబంధించి సరికాని వ్యాఖ్యను గుర్తించండి.

4 / 30

The removal procedure of State Election Commissioner is similar to that of

రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ తొలగింపు ప్రక్రియ క్రింది వారిని తొలగించే పద్ధతిని పోలి ఉంటుంది.

5 / 30

Which of the following is the merged single self-employment scheme in India known as Swarna Jayanthi Gram Swarojgar Yojana (1999)

క్రింది వానిలో దేనినిస్వర్ణజయంతి గ్రామ స్వరోజగార్ యోజనపధకం ద్వారా ఒకే స్వయం ఉపాధి పధకంగా 1999 సంవత్సరంలో రూపొందించారు?

6 / 30

Which of the following is referring to the progress achieved in the large scale production of fish in India?

క్రింది వాటిలో ఏది భారతదేశంలో అత్యధిక స్థాయిలో మత్స్య ఉత్పత్తిని సాధించిన స్థితిని సూచిస్తుంది?

7 / 30

 In the following case the Supreme Court declared that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between Fundamental Rights and the Directive Principles.

ప్రాధమిక హక్కులు మరియు ఆదేశ సూత్రాల మధ్య సమతౌల్యత భారత రాజ్యాంగానికి పునాది అని సుప్రీంకోర్ట్ క్రింది కేసులో ప్రకటించింది.

8 / 30

The reservation of Panchayat seats for the Scheduled Castes under article 243D of the Constitution is not applicable to the state of

243D రాజ్యంగ ప్రకరణను అనుసరించి పంచాయతీ సీట్లలో షెడ్యుల్డ్ కులాల వారికి నిర్ణయించిన రిజర్వేషన్లు క్రింది రాష్ట్రానికి వర్తించవు

9 / 30

Which of the following work deals with the grammar?

క్రింది గ్రంధాలలోవ్యాకరణమునకు సంభందించినది?

10 / 30

The following Constitutional Amendment is not related to inclusion of a new language into 8th Schedule of the Constitution.

క్రింది వాటిలోఏ రాజ్యాంగ సవరణ రాజ్యాంగంలోని 8 షెడ్యూల్లో కొత్త భాషను చేర్చడానికి సంబంధించినది కాదు.

11 / 30

What is meant by ‘Trade Balance’?

వ్యాపార శేషంఅంటే ఏమిటి?

12 / 30

What is the system in which modern or developed sector and traditional or backward sector exists and operate side by side in an economy?

ఒకే ఆర్ధిక వ్యవస్థలో ఆధునిక లేదా అభివృద్ధి చెందిన మరియు సాంప్రదాయక లేదా వెనుకబడిన రంగములు పనిచేయు స్థితిని మరియు రెండు రంగములు కూడా ఒకే ప్రాంతములో అమలులో ఉండడాన్ని ఏమంటారు?

13 / 30

Identify the wrong statement with regard of Federal System in India

భారత సమాఖ్య వ్యవస్థకు సంబంధించి సరికాని వ్యాఖ్యను గుర్తించండి.

14 / 30

Who remarked “Success comes to those who dare”?

దైర్యవంతులనే విజయం వరిస్తుంది అని పేర్కొన్నది ఎవరు?

15 / 30

The following National leader suggested the name of “Indian National Congress’

ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్పేరును సూచించిన క్రింది జాతీయ నాయకుడు

16 / 30

 Identity the correct statement/statements in the following:

క్రింది వ్యాఖ్య/ వ్యాఖ్యలలో సరైన వాటిని గుర్తించండి.

17 / 30

The aspect of Advisory Jurisdiction of the Supreme Court is taken from

భారత సుప్రీంకోర్టు యొక్క సలహారూపక పరిధిని క్రింది రాజ్యాంగం నుండి  గ్రహించడమైనది

18 / 30

When did Atal Bihari Vajpayee hold the office of Prime Minister of India for the first time?

అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి మొట్టమొదటి సారిగా భారత ప్రధాని పదవిని ఎప్పుడు నిర్వహించారు?

19 / 30

According to 2011 census, which state recorded the least sex-ratio in India?

2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం, భారతదేశంలో అత్యల్ప స్త్రీ-పురుష నిష్పత్తిని నమోదైన రాష్ట్రం ఏది?

20 / 30

Creation of a new All India Service in India requires

భారతదేశంలో కొత్త అఖిల భారత సర్వీసు ను ఏర్పాటు చెయ్యడానికి కావలసినది 

21 / 30

In which year the National Food Security Act was enforced in India?

భారతదేశంలో జాతీయ ఆహార భద్రతా చట్టం సంవత్సరంలో అమలులోకి వచ్చింది?

22 / 30

The following are not the member of Electrol College that elects the President of India.

భారత రాష్ట్రపతిని ఎన్నుకునే నియోజక గణంలో సభ్యులు కానివారు.

23 / 30

How many schedules are framed in the 1956 Industrial Resolution Policy dividing Indian Industry?

1956 పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానాన్ని అనుసరించి భారతదేశ పరిశ్రమల విభజనను ఎన్ని షెడ్యుల్స్ గా రూపొందించారు?

24 / 30

What was the aim of the Akali Movement?

అకాలీ ఉద్యమం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి?

25 / 30

What are three National Banks that are proposed to merge during September 2018?

సెప్టెంబర్ 2018 లో విలీనం చేయడానికి ప్రతిపాదించబడిన మూడు జాతీయ బ్యాంకులు ఏవి?

26 / 30

 Match the following

Party Symbol

 1. A) Bahujan Samaj Party I) Clock
 2. B) Nationalist Congress Party II) Arrow
 3. C) Dravida Munnetrn Khazagam III) Elephant
 4. D) Janata Dal IV) Rising Sun

జతపరచుము

పార్టీ చిహ్నం

 1. A) బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ I) గడియారం
 2. B) నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ II) బాణం
 3. C) ద్రవిడ మున్నెట్ర ఖాజగం III) ఏనుగు

D) జనతాదళ్ IV) ఉదయించే సూర్యుడు

27 / 30

Who formulated the ‘People’s Plan (1945)’ ?

పీపుల్స్ప్రణాళిక (1945)’ ను ఎవరు రూపొందించారు?

28 / 30

What was the average growth rate of Gross Domestic Product (GDP) in India during 2014-15 to 2017-18?

2014-15 నుండి 2017-18 మధ్య కాలంలో భారతదేశ స్థూల దేశీయోత్పత్తి (జిడిపి) సగటు వృద్ధి రేటుగా నమోదు కాబడినది ఏది?

29 / 30

The first chief justice of the Supreme Court established in India at Calcutta in 1774

1774  సంవత్సరంలో కలకత్తాలో ఏర్పాటు చేసిన సుప్రీంకోర్టు యొక్క మొదటి ప్రధాన న్యాయమూర్తి

30 / 30

At present in which article and in which part the right to property if found in the Constitution of India?

ప్రస్తుతం భారత రాజ్యాంగంలో  క్రింది ప్రకరణం మరియు భాగంలో ఆస్థి హక్కు పొందుపరచబడినవి.

Your score is

The average score is 36%

0%

AP  Police SI General Studies prelims previous questions
AP  Police SI General Studies prelims previous questions

[:]

Loading

Comments

comments