[:en]AP POLICE – SI CONSTABLE – Grand Test Part 2[:]

[:en]

AP POLICE – SI CONSTABLE – Grand Test Part 2

AP POLICE – SI CONSTABLE – Grand Test Part 2

AP POLICE - SI CONSTABLE - Grand Test Part 2
AP POLICE – SI CONSTABLE – Grand Test Part 2

32
Created on By V V Academy

Grand Test Part 2

part 2 grand test

1 / 30

Which constellation is called Saptarishi?

ఏ సమ్మేళనముని  సప్తరిషి అని పిలుస్తారు?

2 / 30

Which country is host to the 4th International Ayurveda Congress (IAvC) 2018?

ఏ దేశం 4వ అంతర్జాతీయ  ఆయుర్వేద కాంగ్రెస్ (ఐఏసీసీ) 2018 కు ఆతిధ్యం ఇస్తుంది?

3 / 30

Which Indian men’s bridge pair have created history by clinching India’s first-ever gold in bridge at the Asian Games?

ఏ భారతీయ పురుషుల జత ఆసియా క్రీడలలో మొట్టమొదటి బంగారంతో చరిత్ర సృష్టించింది?

4 / 30

What causes change in the seasons on earth?

భూమి మీద ఋతువులు ఏర్పడడానికి కారణం ఏమిటి?

5 / 30

Part of a leaf by which it is attached to the stem is called as _____.

కాండంకు జోడించిన ఒక ఆకు యొక్క భాగాన్ని ఏమి అంటారు

6 / 30

 Today is Monday. After 61 days, it will  be ?

ఈ రోజు Monday. 61 రోజుల తరువాత వచ్చేవారం?

7 / 30

Which was the first web browser?

మొదటి వెబ్ బ్రౌజర్ ఏది?

8 / 30

It is difficult to walk on ice because of

మంచు మీద నడవటం కష్టం ఎందుకంటే?

9 / 30

Study the following arrangement carefully and answer the questions given below:

B  5 R  1 @ E  K 4 F 7  © D A M 2  P 3 % 9 H I  W 8 * 6 U J $  V Q #

Which of the following is the fifth to the left of the seventeenth from the left end of the above arrangement?

కింది అమరికను జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేసి, క్రింద ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి:

B  5 R  1 @ E  K 4 F 7  © D A M 2  P 3 % 9 H I  W 8 * 6 U J $  V Q #

పైన ఇచ్చిన అమరిక యొక్క ఎడమ  నుండి పదిహేడవ దాని యొక్క ఎడమవైపు నుండి  ఐదవది ఏమిటి?

10 / 30

. The series of sermons by Jain Muni Tarun Sagar ji was known by ?

జైన్ ముని తరుణ్ సాగర్ జీ ప్రసంగాల ద్వారా పిలిచేవారు ?

11 / 30

Which viceroy partitioned Bengal?

బెంగాల్ విభజించిన వైస్రాయి ఎవరు?

12 / 30

 The Indo-US military training Exercise “Yudh Abhyas 2018” will be held at which state?

ఇండో-యుఎస్ సైనిక శిక్షణ వ్యాయామం "యుధ్ అభ్యాస్ 2018" ఏ రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది?

13 / 30

Find the missing term in the following number series.

క్రింది సంఖ్య శ్రేణిలో కనిపించని పదాన్ని కనుగొనండి.

 

60.5, 72, 84.5, 98, 112.5, ?

14 / 30

Who has been sworn-in as the first female high court Chief Justice in Pakistan?

పాకిస్తాన్  మొట్టమొదటి మహిళా హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరు?

15 / 30

In a certain code ANSWER is written as TOBSFX. How is STREAM written in that code?

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ లో ANSWER ని TOBSFX గా రాస్తారు. STREAM ని  ఎలా వ్రాయబడింది?

16 / 30

In the following question, select the related number from the given alternatives. ఈ క్రింది ప్రశ్నలో, ఇచ్చిన ప్రత్యామ్నాయాల నుండి సంబంధిత సంఖ్యను ఎంచుకోండి.

ACOUSTIC : 91 : : RENOUNCE : ?

17 / 30

Who is the newly appointed Secretary of Ministry of Steel?

స్టీల్ మంత్రిత్వశాఖకు  కొత్తగా నియమితులైన సెక్రెటరీ ఎవరు?

18 / 30

Mega Icons’ is the new series to be launched by which TV channnel?

మెగా ఐకాన్స్ అనే కొత్త సీరీస్ ఏ టివి ఛానెల్ ప్రారంభించబడింది?

19 / 30

Who of the following Indians has/have received the 2018 Ramon Magsaysay Award?

ఈ క్రింది భారతీయులకు 2018 రామన్ మగసేసే అవార్డ్ అందుకున్నారు?

20 / 30

Find the missing term in the following number series.

క్రింది సంఖ్య శ్రేణిలో కనిపించని పదాన్ని కనుగొనండి.

 16,    16, 40, 160, 880,      ?

21 / 30

Nepal-Bharat Maitri Pashupati Dharamshala , which is in news recently, is located on the banks of which river?

ఇటీవల వార్తలలో ఉన్న నేపాల్-భారత్ మైత్రి పశుపతి ధర్మశాల ఏ నది ఒడ్డున ఉంది?

22 / 30

Who has been elected as the new chairman of the Indian Banks Association (IBA)?

ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ (ఐబీఏ) కొత్త ఛైర్మన్ గా ఎవరు ఎన్నికయ్యారు?

23 / 30

In the following question, select the related number from the given alternatives. ఈ క్రింది ప్రశ్నలో, ఇచ్చిన ప్రత్యామ్నాయాల నుండి సంబంధిత సంఖ్యను ఎంచుకోండి.

HMPU : IOSY : : GMRF : ?

24 / 30

 Work done upon a body

ఒక వస్తువు మీద పని _____

25 / 30

Find the missing term in the following number series.

క్రింది సంఖ్య శ్రేణిలో కనిపించని పదాన్ని కనుగొనండి.

 

705, 728, 774, 843, 935, 1050,    ?

26 / 30

If the CO2 concentration in the blood increases, the breathing shall _____.

రక్తంలో CO2 గాడత  పెరిగితే  , శ్వాస ఏమి అవుతుంది.

27 / 30

Which of the following has won India’s only boxing Gold at the 18th Asian Games 2018?

2018 లో 18 వ ఆసియా  క్రీడలలో బాక్సింగ్ లో మాత్రమే గోల్డ్ సాధించింది ఎవరు?

28 / 30

Plants with weak stems that cannot stand upright and spread on the ground are called as

నిటారుగా నిలబడటానికి మరియు నేలపై వ్యాప్తి చెందని బలహీనమైన కాండాలతో ఉన్న మొక్కలను _____ గా పిలుస్తారు

 

29 / 30

Find the missing term in the following number series.

క్రింది సంఖ్య శ్రేణిలో కనిపించని పదాన్ని కనుగొనండి.

30 / 30

Find the missing term in the following number series.

క్రింది సంఖ్య శ్రేణిలో కనిపించని పదాన్ని కనుగొనండి.

Your score is

The average score is 39%

0%

AP Police SI arithmetic prelims previous questions
AP Police SI arithmetic prelims previous questions
AP  Police SI General Studies prelims previous questions
AP  Police SI General Studies prelims previous questions

 

 

AP POLICE – SI CONSTABLE – Grand Test Part 2[:]

Loading

Comments

comments