10 వ తరగతి మార్కుల మెరిట్ ఆధారంగా AP POSTAL శాఖలో 190 GDS ( Grameena Dak Sevak )ఉద్యోగాలు.

10 వ తరగతి మార్కుల మెరిట్  ఆధారంగా   AP POSTAL శాఖలో  190 GDS

10 వ తరగతి మార్కుల మెరిట్  ఆధారంగా   AP POSTAL శాఖలో  190 GDS

( Grameena Dak Sevak )ఉద్యోగాలు.

AGE:-18 and 40 years as on 20/11/2017.

EDUCATIONAL QUALIFICATION:– The candidate should pass 10th standard from
approved state boards by the respective State Govt. / Central Govt.

COMPUTER KNOWLEDGE:– The candidate should have computer knowledge and will be
required to furnish basic computer training certificate for at least 60 days from a
recognized Computer Training Institute. Certificates from Central Government/ State
Government/ University/ Boards etc., will also be acceptable for this purpose…

APPLICATION LAST DATE :20/12/17…

FOR MORE DETAILS …..HOW TO APPLY / PREVIOUS CUT OFF CLICK HERE……..

Comments

comments