ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర పురపాలక శాఖలో 750 ఉద్యోగాలు- అవుట్ సోర్సింగ్ పద్దతిలో ఉద్యోగాల భర్తీ .అప్లికేషను చివరి తేది 07/10/2017.

[:en]

పురపాలక శాఖలో 750 ఉద్యోగాలు.

అప్లికేషను చివరి తేది 07/10/2017.

నగరపాలక సంస్థలు , పురపాలక సంఘాలు , నగర పంచాయితీల్లో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలకు  అవుట్ సోర్సింగ్ పద్దతిలో భర్తీ చేయటానికి ప్రభుత్వం  రీజనల్ సెంటర్ ఫర్ అర్బన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ పర్యవేక్షణలో రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలకు భర్తీ చేస్తున్నారు. 

వయస్సు (age):

OC  మరియు BC  అభ్యర్దులకు 40 Yrs.( years as on notification date.)

SC , ST   మరియు PH  అభ్యర్దులకు 45 Yrs. .( years as on notification date.)

విధ్యార్హత :  ఏదైనా  డిగ్రీ  ఉత్తీర్ణుడై ఉండాలి.

ఓ సి అభ్యర్దులకు లకు 60 శాతం

బి సి అభ్యర్దులకు లకు 55 శాతం

ఎస్ సి / ఎస్ టి /PH అభ్యర్దులకు లకు 50 శాతం మార్కుల తో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి . ఉద్యోగాలను బట్టి డిగ్రీ లో కోర్సులకు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.

పరీక్ష ఫీజు :

అప్లికేషను ఫీజు :- Rs. 350/- + పరీక్ష ఫీజు Rs. 150/-  మొత్తం ఫీజు Rs. 500/-  ( OC అభ్యర్దులకు )

SC, ST, BC & PH అభ్యర్డులుకు  అప్లికేషను ఫీజు :- Rs. 350/- (పరీక్ష ఫీజు వుండదు )

పరీక్ష ఫీజు ఆన్లైన్ లో చెల్లించే విదానం (Net Banking/ Credit Card / Debit Card)

 

Important Dates

నోటిఫికేషన్ తేది 26-09-2017
అప్లికేషను చివరి తేది 07-10-2017
Hall Ticket Download 15-10-2017 Onwards
పరీక్ష తేది 22-10-2017
10.30AM to 12.30 PM

ఎంపిక విధానం :ఆఫ్ లైన్  లో పరీక్ష  (ఈ నెల) అక్టోబర్ 22 ఉదయం  10:30 గంటల  నుండి 12:30 వరకు ఎంపిక చేసిన ప్రదేశాల్లో ఆఫ్ లైన్ పద్దతిలో రాత పరీక్ష జరుగుతుంది .

ప్రాధమిక పరీక్ష 100 మార్కులకు 

ఆన్లైన్ లో పరీక్ష

పరీక్ష కేంద్రాలు / పరీక్ష తేది :

i) Srikakulam, ii) Vizianagaram, iii) Visakhapatnam, iv) Rajahmundry, v) Eluru, vi) Vijayawada, vii) Guntur, viii) Ongole, ix) Nellore, x) Kurnool, xi) Anantapur, xii) Kadapa and xiii) Tirupati. 2) EXAMINATION WILL BE CONDUCTED ON 22nd OCTOBER 2017 (SUNDAY) from 10:30 a.m. to 12:30 p.m. (2 Hours)

 

Syllabus for AP ULBs Recruitment

(Question paper will consist of 100 multiple choice questions carrying one mark each)

 1. Current Affairs – Issues of National and International Important Events
 2. General Science and its application to the Day to Day Life and Contemporary Developments in Science & Technology
 3. Social, Economic and Political History of Modern India with emphasis on Indian National Movement in Andhra Pradesh
 4. Indian Polity and Governance: Constitutional issues, nature of Indian Constitution – Constitutional Development, Salient features of Indian Constitution, Structure and Functions of Indian Government – Legislative, Executive and Judiciary, Centre-State Relations, Unitary and Federal features of Indian Constitution and e-Governance initiatives
 5. Geographical and Economic Development of India with focus on Andhra Pradesh
 6. Secretarial Abilities: Mental Ability (Verbal and Non-Verbal), Logical Reasoning, Comprehension and Numerical and Arithmetical abilities
 7. Computers Awareness: Introduction to Computers, Computer System, Uses of Computers, Introduction to Internet, Internet Applications, Operating System, MS Office tools, Latest Trends in IT, Computer Networking
 8. Urban Governance: 74th Constitutional Amendment Act and its implementation in India with focus on Andhra Pradesh, Urban Schemes and Programmes of Central and State Governments – Swachh Bharat, AMRUT, Smart Cities, Solid Waste Management, NULM

అప్లై చేసే విధానము

Step-1: REGISTRATION Applicant can register by filling their general details and educational qualifications. While filling the same, the candidates have to ensure that there are no mistakes.

Step-2: ONLINE FEE PAYMENT The eligible applicant can select the post and proceed for online payment through Credit Card/Debit Card/Net Banking.

Step-3: LOGIN Once the Fee Payment is done, Login details (User ID & Password) will be sent to the applicant’s registered Mobile Number and email ID. By using the User ID and Password, applicant can login and submit his/her Application form.

Step-4: PROCEDURE TO SUBMIT ONLINE APPLICATION FORM I) Applicant should upload scanned copy of his/her Passport size photo and signature. II) Applicant needs to mention the post in order of preference. III) Applicant should fill the remaining details and submit IV) Applicant can take a print out of the application form.

 

 • For any Technical issues related to online submission and downloading of Hall Tickets candidate may contact 9550999166 (From: 10.30 a.m. to 1.00 p.m. & 1.30 p.m. to 5.00 p.m. on all working days) or by email at online.rcues@gmail.com http://onlinercues.in/Default.aspx

 

STEP 1 : REGISTRATION

STEP 2 : PAYMENT

STEP 3 : LOGIN

STEP 4 : UPLOAD PHOTO AND SIGNATURE

STEP 5 : APPLICATION FORM

STEP 6 : PRINT APPLICATION.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name of the Post, Number of Vacancies and Remuneration

 

Sl. No.

 

Name of the Post

No. of Vacancies Remuneration (Per Month)
1 Junior Assistant 133 Rs.15,000
2 Bill Collector 165 Rs.15,000
3 Health Assistant 29 Rs.15,000
4 Junior Accountant 93 Rs.15,000
5 Senior Stenographer 110 Rs.17,500
6 System Manager 110 Rs.15,000
7 System Assistant 110 Rs.12,000
Total 750

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS:

Applicant should possess the qualifications as detailed below or equivalent thereto, as per the specifications in the relevant service rules and as per the indent received from the Department as on the date of notification.

Sl. No Name of the Post Educational Qualification
1 Junior Assistant/Bill Collector/ System Assistant 1)    Should possess a Bachelor’s degree from any University recognized by University Grants Commission or its equivalent qualification with required pass percentage of 60% for OC, 55% for BC and 50% for SC, ST & PH.

 

2)    A certificate in MS Office and computer knowledge from a technical institute recognized by the Government.

OR

Graduates holding a Degree in B.C.A., or B.Sc.(Computers) or B.Com(Computers) or B.A. (Computers) or B.Tech/ B.E with Computer Science or Information Technology or equivalent of above, from any recognized University in India or incorporated by or under Central Act, Provincial  Act or a State Act or any institution recognized by the University.

2 System Manager 1)    Should possess a Bachelor’s degree from any University recognized by University Grants Commission or its equivalent qualification with required pass percentage of 60% for OC, 55% for BC and 50% for SC, ST & PH.

 

2)         A    certificate    course    on    system    design,       database Management, system security and networking.

 

3)    A certificate in MS Office and computer knowledge from a technical institute recognized by Government.

OR

Graduates holding a Degree in B.C.A., or B.Sc. (Computers) or B.Com. (Computers) or B.A. (Computers) or B.Tech/ B.E with Computer Science or Information Technology or equivalent of above, from any recognized University in  India or incorporated by or under Central Act, Provincial  Act or a State Act or any institution recognized by the University.

3 Health Assistant 1)    Should possess a Bachelor’s degree from any University recognized by University Grants Commission or its equivalent qualification with required pass percentage of 60% for OC, 55% for BC and 50% for SC, ST & PH.

 

2)    A Pass certificate in Multi-Purpose Health Assistants Training Course/Sanitary Inspector Training Course Certificate awarded by the Chairman, Board of Examinations, constituted by Government of Andhra Pradesh or from Government of India/Government of Andhra Pradesh recognized Institutions.

4 Junior Accountant 1)    Should possess a Bachelor’s degree in Commerce from any University recognized by University Grants Commission or its equivalent qualification with required pass percentage of 60% for OC, 55% for BC and 50% for SC, ST & PH.

 

2)    A certificate in MS Office and computer knowledge from a technical institute recognized by Government.

OR

Graduates holding a Degree in B.C.A., or B.Sc.(Computers) or B.Com(Computers) or B.A. (Computers) or B.Tech/ B.E with Computer Science or Information Technology or equivalent of above, from any recognized University in  India or incorporated by or under Central Act, Provincial  Act or a State Act or any institution recognized by the University.

5 Senior Stenographer 1)    Should possess a Bachelor’s degree from any University recognized by University Grants Commission or its equivalent qualification with required pass percentage of 60% for OC, 55% for BC and 50% for SC, ST & PH.

 

2)    Should have passed the Government technical examination in short hand and type writing by higher grade in the concerned language conducted by State Board of Technical Education of Andhra Pradesh Government or any other equivalent qualification

 

3)    A certificate in MS Office and computer knowledge from a technical institute.

OR

Graduates holding a Degree in B.C.A., or B.Sc.(Computers) or B.Com(Computers) or B.A. (Computers) or  B.Tech/ B.E

ఉద్యోగాల వివరాలు జిల్లాల వారిగా  CLICK HERE TO …..

[:te]

పురపాలక శాఖలో 750 ఉద్యోగాలు.

అప్లికేషను చివరి తేది 07/10/2017.

నగరపాలక సంస్థలు , పురపాలక సంఘాలు , నగర పంచాయితీల్లో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలకు  అవుట్ సోర్సింగ్ పద్దతిలో భర్తీ చేయటానికి ప్రభుత్వం  రీజనల్ సెంటర్ ఫర్ అర్బన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ పర్యవేక్షణలో రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలకు భర్తీ చేస్తున్నారు. 

వయస్సు (age):

OC  మరియు BC  అభ్యర్దులకు 40 Yrs.( years as on notification date.)

SC , ST   మరియు PH  అభ్యర్దులకు 45 Yrs. .( years as on notification date.)

విధ్యార్హత :  ఏదైనా  డిగ్రీ  ఉత్తీర్ణుడై ఉండాలి.

ఓ సి అభ్యర్దులకు లకు 60 శాతం

బి సి అభ్యర్దులకు లకు 55 శాతం

ఎస్ సి / ఎస్ టి /PH అభ్యర్దులకు లకు 50 శాతం మార్కుల తో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి . ఉద్యోగాలను బట్టి డిగ్రీ లో కోర్సులకు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.

పరీక్ష ఫీజు :

అప్లికేషను ఫీజు :- Rs. 350/- + పరీక్ష ఫీజు Rs. 150/-  మొత్తం ఫీజు Rs. 500/-  ( OC అభ్యర్దులకు )

SC, ST, BC & PH అభ్యర్డులుకు  అప్లికేషను ఫీజు :- Rs. 350/- (పరీక్ష ఫీజు వుండదు )

పరీక్ష ఫీజు ఆన్లైన్ లో చెల్లించే విదానం (Net Banking/ Credit Card / Debit Card)

Important Dates

నోటిఫికేషన్ తేది 26-09-2017
అప్లికేషను చివరి తేది 07-10-2017
Hall Ticket Download 15-10-2017 Onwards
పరీక్ష తేది 22-10-2017
10.30AM to 12.30 PM

ఎంపిక విధానం :ఆఫ్ లైన్  లో పరీక్ష  (ఈ నెల) అక్టోబర్ 22 ఉదయం  10:30 గంటల  నుండి 12:30 వరకు ఎంపిక చేసిన ప్రదేశాల్లో ఆఫ్ లైన్ పద్దతిలో రాత పరీక్ష జరుగుతుంది .

ప్రాధమిక పరీక్ష 100 మార్కులకు 

ఆన్లైన్ లో పరీక్ష

పరీక్ష కేంద్రాలు / పరీక్ష తేది :

i) Srikakulam, ii) Vizianagaram, iii) Visakhapatnam, iv) Rajahmundry, v) Eluru, vi) Vijayawada, vii) Guntur, viii) Ongole, ix) Nellore, x) Kurnool, xi) Anantapur, xii) Kadapa and xiii) Tirupati. 2) EXAMINATION WILL BE CONDUCTED ON 22nd OCTOBER 2017 (SUNDAY) from 10:30 a.m. to 12:30 p.m. (2 Hours)

Syllabus for AP ULBs Recruitment

(Question paper will consist of 100 multiple choice questions carrying one mark each)

 1. Current Affairs – Issues of National and International Important Events
 2. General Science and its application to the Day to Day Life and Contemporary Developments in Science & Technology
 3. Social, Economic and Political History of Modern India with emphasis on Indian National Movement in Andhra Pradesh
 4. Indian Polity and Governance: Constitutional issues, nature of Indian Constitution – Constitutional Development, Salient features of Indian Constitution, Structure and Functions of Indian Government – Legislative, Executive and Judiciary, Centre-State Relations, Unitary and Federal features of Indian Constitution and e-Governance initiatives
 5. Geographical and Economic Development of India with focus on Andhra Pradesh
 6. Secretarial Abilities: Mental Ability (Verbal and Non-Verbal), Logical Reasoning, Comprehension and Numerical and Arithmetical abilities
 7. Computers Awareness: Introduction to Computers, Computer System, Uses of Computers, Introduction to Internet, Internet Applications, Operating System, MS Office tools, Latest Trends in IT, Computer Networking
 8. Urban Governance: 74th Constitutional Amendment Act and its implementation in India with focus on Andhra Pradesh, Urban Schemes and Programmes of Central and State Governments – Swachh Bharat, AMRUT, Smart Cities, Solid Waste Management, NULM

అప్లై చేసే విధానము

Step-1: REGISTRATION Applicant can register by filling their general details and educational qualifications. While filling the same, the candidates have to ensure that there are no mistakes.

Step-2: ONLINE FEE PAYMENT The eligible applicant can select the post and proceed for online payment through Credit Card/Debit Card/Net Banking.

Step-3: LOGIN Once the Fee Payment is done, Login details (User ID & Password) will be sent to the applicant’s registered Mobile Number and email ID. By using the User ID and Password, applicant can login and submit his/her Application form.

Step-4: PROCEDURE TO SUBMIT ONLINE APPLICATION FORM I) Applicant should upload scanned copy of his/her Passport size photo and signature. II) Applicant needs to mention the post in order of preference. III) Applicant should fill the remaining details and submit IV) Applicant can take a print out of the application form.

 • For any Technical issues related to online submission and downloading of Hall Tickets candidate may contact 9550999166 (From: 10.30 a.m. to 1.00 p.m. & 1.30 p.m. to 5.00 p.m. on all working days) or by email at online.rcues@gmail.com http://onlinercues.in/Default.aspx

STEP 1 : REGISTRATION

STEP 2 : PAYMENT

STEP 3 : LOGIN

STEP 4 : UPLOAD PHOTO AND SIGNATURE

STEP 5 : APPLICATION FORM

STEP 6 : PRINT APPLICATION.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name of the Post, Number of Vacancies and Remuneration

 

Sl. No.

 

Name of the Post

No. of Vacancies Remuneration (Per Month)
1 Junior Assistant 133 Rs.15,000
2 Bill Collector 165 Rs.15,000
3 Health Assistant 29 Rs.15,000
4 Junior Accountant 93 Rs.15,000
5 Senior Stenographer 110 Rs.17,500
6 System Manager 110 Rs.15,000
7 System Assistant 110 Rs.12,000
Total 750

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS:

Applicant should possess the qualifications as detailed below or equivalent thereto, as per the specifications in the relevant service rules and as per the indent received from the Department as on the date of notification.

Sl. No Name of the Post Educational Qualification
1 Junior Assistant/Bill Collector/ System Assistant 1)    Should possess a Bachelor’s degree from any University recognized by University Grants Commission or its equivalent qualification with required pass percentage of 60% for OC, 55% for BC and 50% for SC, ST & PH.

2)    A certificate in MS Office and computer knowledge from a technical institute recognized by the Government.

OR

Graduates holding a Degree in B.C.A., or B.Sc.(Computers) or B.Com(Computers) or B.A. (Computers) or B.Tech/ B.E with Computer Science or Information Technology or equivalent of above, from any recognized University in India or incorporated by or under Central Act, Provincial  Act or a State Act or any institution recognized by the University.

2 System Manager 1)    Should possess a Bachelor’s degree from any University recognized by University Grants Commission or its equivalent qualification with required pass percentage of 60% for OC, 55% for BC and 50% for SC, ST & PH.

2)         A    certificate    course    on    system    design,       database Management, system security and networking.

3)    A certificate in MS Office and computer knowledge from a technical institute recognized by Government.

OR

Graduates holding a Degree in B.C.A., or B.Sc. (Computers) or B.Com. (Computers) or B.A. (Computers) or B.Tech/ B.E with Computer Science or Information Technology or equivalent of above, from any recognized University in  India or incorporated by or under Central Act, Provincial  Act or a State Act or any institution recognized by the University.

3 Health Assistant 1)    Should possess a Bachelor’s degree from any University recognized by University Grants Commission or its equivalent qualification with required pass percentage of 60% for OC, 55% for BC and 50% for SC, ST & PH.

2)    A Pass certificate in Multi-Purpose Health Assistants Training Course/Sanitary Inspector Training Course Certificate awarded by the Chairman, Board of Examinations, constituted by Government of Andhra Pradesh or from Government of India/Government of Andhra Pradesh recognized Institutions.

4 Junior Accountant 1)    Should possess a Bachelor’s degree in Commerce from any University recognized by University Grants Commission or its equivalent qualification with required pass percentage of 60% for OC, 55% for BC and 50% for SC, ST & PH.

2)    A certificate in MS Office and computer knowledge from a technical institute recognized by Government.

OR

Graduates holding a Degree in B.C.A., or B.Sc.(Computers) or B.Com(Computers) or B.A. (Computers) or B.Tech/ B.E with Computer Science or Information Technology or equivalent of above, from any recognized University in  India or incorporated by or under Central Act, Provincial  Act or a State Act or any institution recognized by the University.

5 Senior Stenographer 1)    Should possess a Bachelor’s degree from any University recognized by University Grants Commission or its equivalent qualification with required pass percentage of 60% for OC, 55% for BC and 50% for SC, ST & PH.

2)    Should have passed the Government technical examination in short hand and type writing by higher grade in the concerned language conducted by State Board of Technical Education of Andhra Pradesh Government or any other equivalent qualification

3)    A certificate in MS Office and computer knowledge from a technical institute.

OR

Graduates holding a Degree in B.C.A., or B.Sc.(Computers) or B.Com(Computers) or B.A. (Computers) or  B.Tech/ B.E

ఉద్యోగాల వివరాలు జిల్లాల వారిగా  CLICK HERE TO …..

      

[:]

Loading

Comments

comments